کوماتسو ۲/۵ تن

کوماتسو ۲/۵ تن

کوماتسو ۲/۵ تن خط ۱۷

مدل ۲۰۱۳

ارتفاع دکل ۴ متر 

سوخت: دیزل ، گیربکس اتوماتیک

قیمت:۰۹۱۲۵۳۰۹۴۸۱ تماس بگیرید