کوماتسو ۱۰ تن

کوماتسو ۱۰ تن

کوماتسو ۱۰ تن خط ۸

مدل ۲۰۰۸، صفر خشک

دکل ۴/۵ متر

سوخت: دیزل

قیمت:۰۹۱۲۵۳۰۹۴۸۱ تماس بگیرید